25 شوال 1443

سند تحول بنیادین

برای دریافت محتوای هر یک از موارد ذیل روی متن کلیک کنید 

....................................................................................................................................

 مبانی نظری سند تحول بنیادین   

   

بخشنامه ها ، دستورالعملها ، فرمها و ... سند تحول بنیادین

 برنامه درس ملی   /     اهم وظایف به تفکیک    /    اهداف دوره های تحصیلی  /   بخشنامه ها و دستورالعملها    /   مشخصات اعضاء شورا  

فرمها 

 

گزارش شورای آموزش وپرورش در موردسند تحول بنیادین

 

معاون آموزش متوسطه آذربایجان شرقی در اجلاس مدیران استان؛

برنامه راهبری مدرسه محور رویکرد سنجش را از نتیجه محوری به فرآیند محوری تبدیل می کند   

   

مدیرکل آموزش وپرورش استان آذربایجانشرقی:

برنامه های مغایر با سند تحول بنیادین در بطن آموزش وپرورش عملیاتی و اجرایی نخواهد شد    

 

در راستای اجرای نمودن سند تحول بنیادین و پیگیری این مهم ، گردهمایی معاونین پرورشی و فرهنگی نواحی و مناطق استان در جلفا برگزار شد

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خواستار شد: نظارت جدی و مستمر بر کیفیت اقدامات حوزه پرورشی  

 

مشاور و جانشین وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین: براساس قانون ششم توسعه کشور هیچ برنامه مغایری با سند تحول بنیادین نباید اجرایی شود 

 

اهداف دوره های تحصیلی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران