26 شوال 1443

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی

اهداف بیانیه حریم خصوصی :  اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می‌شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می‌شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت‌های جاری می‌گردد. هدف از این بیانیه، آگاه ساختن شما درباره‌ی نوع و نحوه‌ی استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت می‌گردد.

موارد قانونی در رابطه با حریم خصوصی : این دستگاه در سامانه http://fars.medu.ir هیچگونه اطلاعات کاربران را دریافت نمی نماید

گرفتن برخی اطلاعات:  این دستگاه در سامانه http://fars.medu.ir در صورت دریافت اطلاعات از بازدیدکنندگان، صرفاٌ برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می­گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی‌ را بدون اطلاع و اجازه‌ی قبلی، با فرد یا مؤسسه‌ی دیگری در میان نخواهد گذاشت.

فناوری­های بکار گرفته شده در دریافت اطلاعات : در این سایت پیش بینی شده است برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز ، از فناوری معتبر و مورد تایید وزارت اطلاعات و ارتباطات استفاده نماید که این فناوری فاقد هرگونه داده‌ای جهت اجرای فرامین و کدهای کامپیوتری است و ناقل ویروس‌های کامپیوتری نبوده و لذا نمی‌تواند کامپیوتر شخصی را آلوده سازد.