15 جمادی‌الثانی 1443

بیانیه سطح توافق خدمت

توافقنامه سطح خدمت "عنوان خدمت"

 1. مقدمه

اطلاعات کامل از خدمات دستگاه در منوی خدمات الکترونیکی fars.medu.ir قرار داده شده است.

این اطلاعات شامل مراحل گردش کار ، قوانین و مقررات خدمت ، سوالات متداول ، نحوه شکایت ، موارد مربوط به مدت زمان ارائه خدمت ، هزینه خدمت ، نحوه پیگیری درخواست و همچنین نظر سنجی می باشد.

 1. هدف
 • هدف از این توافقنامه ، ارائه خدمت با کیفیت توسط اداره کل آموزش و پرورش برای فرهنگیان و غیر فرهنگیان می باشد.
 • در این خدمات درخواست کننده می تواند علاوه بر اعلام نظرات خود در صورت عدم رضایت از همین سامانه درخواست شکایت و پیگیری را داشته باشد..
 1. مسئولیت­

ارائه خدمات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس توسط وزارت متبوع ، به این دستگاه ابلاغ شده است.که این خدمات توسط سازمان اداری و استخدامی کشور شناسه دار و به وزارت آموزش و پرورش اعلام شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • به استناد ابلاغیه شماره 1538588 مورخ 7/9/96 سازمان استخدام اداری کشور
 • ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 27/12/96 شورای عالی اداری
 • بر این اساس دستورالعمل فوق در خدمات ارائه شده قوانین و مقررات مربوط به آن در منوی میزخدمت الکترونیکی در fars.medu.ir قرار داده شده است.

دستگاه در قبال شهروند متقاضی موارد زیر را انجام داده است:

 • دسترسی به کلیه خدمات مورد درخواست ارباب رجوع از طریق پنجره واحد به آدرس eservice.farsedu.ir
 • قابلیت پذیرش درخواست و پیگیری الکترونیکی خدمات، در میز خدمت الکترونیکی Ekhedmat.farsedu.ir و پنجره واحد
 • قابلیت ارائه الکترونیکی کد رهگیری  منحصر به فرد به درخواست خدمت در لحظه پذیرش خدمت در ekhedmat.farsed
 • قابلیت تعامل الکترونیکی با ارباب رجوع در مراحل مختلف خدمت در منوی میز خدمت در سامانه ekhedmat.farsedu.ir
 • قابلیت ارائه پاسخ خدمت بصورت الکترونیکی به ارباب رجوع
 • دریافت نظر ارباب رجوع بصورت الکترونیکی ekhedmat.farsedu.ir
 1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی
 • متقاضی دریافت این خدمت مکلف است تنها از طریق سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری از این خدمت استفاده نماید.
 • در صورتیکه متقاضی در خارج از وقت تعیین شده برای دریافت خدمت به سامانه مراجعه نماید هیچ مسئولیتی به عهده این دستگاه نمی باشد.
 • این دستگاه متعهد می شود در صورت دریافت اطلاعات ارباب رجوع ، هیچ بخش اطلاعات شخصی را بدون اطلاع و اجازه ی قبلی با فرد یا موسسه دیگری در میان نخواهد گذاشت.
 • موارد مربوط به زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان­های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت در سامانه ekhedmat.farsedu.ir قرار داده شده است.
 1. هزینه­ها و پرداخت­ها

موارد مربوط به هزینه و پرداخت ها با جزییات در سامانه fars.medu.ir در منوی میز خدمت الکترونیکدر مقابل هر خدمت قرار داده شده است.

 1. دوره عملکرد
 • دوره ارائه خدمت اکثر خدمات این دستگاه بصورت نامحدود می باشد و مواردی که بازه زمانی دارند در جزییات هر خدمت دوره عملکرد شده است
 1. خاتمه توافقنامه

این توافقنامه تا  پایان سال تحصیلی 1400-99 اعتبار دارد.