9 رمضان 1442

خدمات دارای شناسه

     ورود به لینک خدمات دارای شناسه وزارت آموزش و پرورش   « کلیک کنید »       

 

 1 - 18081254000 مدیریت خدمات آموزشی روزانه، بزرگسال وداوطلب آزاددرسطوح مدرسه، منطقه واستان 

18081254100  مدیریت خدمات دانش آموزی وآموزشی
18081254101  صدور گواهی های مورد نیاز مانندکارنامه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل،فارغ التحصیلی و...    
18061254102  مدیریت بهره برداری از فضاهاوتجهیزات آموزشی  

 2- 18081255000مدیریت امور پرورشی ، تربیتی ،‌ امور فوق برنامه و اوقات فراغت دانش آموزان 

18081255100 شناسایی توانمندی دانش اموزان در حوزه های مختلف آموزشی ، تربیتی ، پرورشی ، هنری و...
 18081255001  برنامه ریزی وبرگزاری کلاسهاو دوره های مختلف علمی،آموزشی ، هنری ، عقیدتی ، مذهبی ، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی
 18061255002 شناسایی و ساماندهی و استفاده از امکانات مدارس ، پژوهشسرا ها و .. برای پرکردن اوقات فراقت در طول سال تحصیلی تا تعطیلات تابستانی
 18081255003  ساماندهی تشکلهای دانش آموزی ( شورا دانش آموزی،بسیج دانش آموزی و ...)
 18081255004  برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی ، فرهنگی ، هنری و ... دانش آموزان و معلمان

 3- 18081256000مدیریت امور مدارس خاص 

 18021256100  مدیریت امور مدارس تیز هوشان
 18081256101  مدیریت امور مدارس شاهد 
 18081256102  مدیریت امور مدارس استثنایی
 18081256103مدیریت و ارائه خدمات مربوط به امور مدارس خارج از کشور

 4- 18061257000ارائه مشاوره های روانشناسی، بالینی، تربیتی و تحصیلی دانش آموزان 

 18061257100 ارائه مشاوره های روانی و تربیتی دانش آموزی
 18061257101  ارائه مشاوره های تحصیلی و شغلی دانش آموزی

 5- 18071258000مدیریت امور پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش 

 18071258100شناسایی و  هدایت دانش اموزان و علاقه مندان مستعد به علوم و دانش های مختلف
 18071258101تامین  امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش و تحقیق و فعالتیهای عملی و علمی
 18081258102تامین زمینه های شکوفایی دانش اموزان
 18071258103  کمک جهت ثبت مقالات ،‌پژوهشها ، تحقیقات و اختراعات دانش آموزان
 18071258104 مدیریت جلب حمایت خدمات کمکی برای اجرایی شدن و صنعتی شدن طرحها و تحقیقات و اختراعات دانش آموزان و معلمان
 18071258105  مدیریت آموزشی و پژوهشی

 6- 18081259000  ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان 

18081259100  تامین فضاها ، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت بهره برداری از آنها
18081259101  ارائه رشته های ورزشی مختلف
18081259102  اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات در رشته های مختلف

 7- 18061260000مدیریت امور سلامت 

16041260100  تامین و ساماندهی نیروهای مربی بهداشت مدارس
18061260101  ارائه خدمات آموزشی برای اولیاء و دانش آموزان
18061260102  ارائه خدمات پزشکی به کارکنان از طریق درمانگاههای فرهنگیان
19071260103  کمک به کنترل ، پیشگیری ، مقابله و کاهش آسیبهای اجتماعی
18061260104  تشکیل پرونده پزشکی ، مشاوره ای ، روانشاسی و سلامت دانش آموزان

 8- 12031262000ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی وزارت آموزش و پرورش و پرسنلی 

12031262100 ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی به کارکنان
12031262101  مدیریت امور ساماندهی ثبت املاک و اراضی متعلق به وزارت اموزش و پرورش