22 ربیع‌الثانی 1443

تماس با ما

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

03432226071-4

 

اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

خط مستقیم : 32223144 - 32226315- 3223130

داخلی :1121 - 1122

 

اداره حراست

خط مستقیم : 32239757 - 32232314

داخلی : 1045 - 1046 - 1047

 

هیات رسیدگی به تخلفات اداری

خط مستقیم : 32233125

داخلی : 1097