22 شوال 1443

خدمات شناسه دار    

 

مدیریت خدمات آموزشی روزانه،بزرگسال و داوطلب آزاد درسطوح مدرسه، منطقه و استان 18081254000
·    مدیریت خدمات دانش آموزی و آموزشی 18081254100
·    صدور گواهی های مورد نیاز مانند کارنامه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، فراغ التحصیلی و... 18081254101 
·    مدیریت بهره برداری از فضاها و تجهیزات آموزشی 18061254102


مدیریت امور پرورشی، تربیتی ، فوق برنامه و اوقات فراغت دانش آموزان (18081255000)
·    شناسایی توانمندی دانش آموزان در حوزه های اموزشی، تربیتی ، پرورشی ، هنری و...( 18081255100)
·    برنامه ریزی و برگزاری کلاس ها و دوره های مختلف علمی، هنری، عقیدتی، مذهبی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی(18081255101)
·    شناسایی و ساماندهی و استفاده از امکانات مدارس، پژوهش سرا ها و ... برای پرکردن اوقات فراغت در طول سال تحصیلی تا تعطیلات تابستانی( 18061255102)
·    ساماندهی تشکل های دانش آموزی ( شوراهای دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و ...( 18081255103)
·    برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی، فرهنگی، هنری و ... دانش آموزان و معلمان(18081255104)


مدیریت امور مدارس خاص(18081256000)
·    مدیریت امور مدارس تیزهوشان (18021256100)
·    مدیریت امور مدارس شاهد (18081256101)
·    مدیریت امور مدارس استثنائی(18081256102)
·    مدیریت و ارائه خدمات مربوط به مدارس خارج از کشور(18081256103)


ارائه مشاوره های روانشناسی، بالینی، تربیتی و تحصیلی دانش آموزان (18061257000)
·    ارائه مشاوره های روانی و تربیتی دانش آموزی (18061257100)
·    ارائه مشاوره های تحصیلی و شغلی دانش آموزی(18081257101)


مدیریت امور پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش ( 18071258000)
·    شناسایی و هدایت دانش آموزان و علاقه مندان مستعد در علوم و دانش های مختلف(18071258100)
·    تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش و تحقیق و فعالیت های عملی و علمی ( 18071258101)
·    تامین زمینه های شکوفایی دانش آموزان (18081258102)
·    کمک جهت ثبت مقالات، پژوهش ها ، تحقیقات و اختراعات دانش آموزان(18071258103) 
·    مدیریت جلب حمایت خدمات کمکی برای اجرایی شدن و صنعتی شدن طرح ها و تحقیقات و اختراعات دانش آموزان و معلمان ( 18071258104)
·    مدیریت آموزشی و پژوهشی ( 18071258105)
ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان (18081259000) 
·    تامین فضاها، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت بهره برداری از آنها ( 18081259100)
·    ارائه رشته های ورزشی مختلف( 18081259101)
·    اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات در رشته های مختلف( 18081259102)


مدیریت امور سلامت (18061260000)
·    تامین و ساماندهی نیروهای مربی بهداشت مدارس ( 16041260100)
·    ارائه خدمات آموزشی برای اولیاء و دانش آموزان ( 18061260101)
·    ارائه خدمات پزشکی به کرکنان از طریق درمانگاههای فرهنگیان( 18061260102)
·    کمک به کنترل ، پیشگیری، مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی (19071260103)
·    تشکیل پرونده پزشکی، مشاوره ای ، روانشناسی و سلامت دانش اموزان ( 18061260104)


مدیریت آموزش و ارتقاء سطح تحصیلات عالی کارکنان وزارت اموزش و پرورش (18041261000)


ارائه خدمات و مشاوره ای حقوقی کارکنان وزارت آموزش و پرورش (12031262000)
·    ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی به کارکنان ( 2031262100)
·    مدیریت امور ساماندهی ثبت املاک و اراضی متعلق به وزارت آموزش و پرورش( 12031262101)