22 ربیع‌الثانی 1443

چارت سازمانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی