14 شوال 1443

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

استعلام مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری

اصلاح اطلاعات هویتی بازنشستگان و موظفین

درخواست قطع حقوق ناشی از فوت

ثبت کاهش  عائله مندی

چاپ فیش حقوقی و حکم بازنشستگی

هزینه بیمه عمر

در خواست وام

 تقاضای تورهای زیارتی و سیاحتی

تمدید وکالت نامه داخل کشور

ثبت کاهش تعداد وراث

درخواست صدور گواهی دریافت حقوق از صندوق برای ارایه به مراجع ذی صلاح 

در خواست کارت شناسایی و منزلت

تاییدیه هزینه عینک و عصا

 

آدرس دفاتر پیشخوان دولت استان خراسان جنوبی