25 شوال 1443

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی

..........................................................................................................................................................................................................

استعلام مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری

اصلاح اطلاعات هویتی بازنشستگان و موظفین

درخواست قطع حقوق ناشی از فوت

ثبت کاهش  عائله مندی

چاپ فیش حقوقی و حکم بازنشستگی

هزینه بیمه عمر

در خواست وام

 تقاضای تورهای زیارتی و سیاحتی

تمدید وکالت نامه داخل کشور

ثبت کاهش تعداد وراث

درخواست صدور گواهی دریافت حقوق از صندوق برای ارایه به مراجع ذی صلاح 

در خواست کارت شناسایی و منزلت

تاییدیه هزینه عینک و عصا

......................................................................................................

آدرس دفاتر پیشخوان دولت استان آذربایجانشرقی

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=ba283bc9668d970e8875d81500263399