26 شوال 1443

معرفی مدیران زن

دفتر امور زنان با سیاست افزایش و تقویت انگیزه زنان فرهیخته جهت تصدی پست های مدیریتی اقدام به معرفی مدیران زن در سایت امور بانوان نمود.ه است. در صورتی که تمایل  دارید اطلاعات بیشتری در مورد همکاران مدیر داشته باشید ر روی لینک دسترسی (آبی رنگ)کلیک نمایید.

 

آمار مدیریتی زنان در مهر 97

ردیف

عنوان پست

لینک دسترسی

1

معاون وزیر مهر97

لینک دسترسی به اطلاعات

2

مدیران کل حوزه ستاد

لینک دسترسی به اطلاعات

3

معاون مدیر کل حوزه ستاد

لینک دسترسی به اطلاعات

4

مدیران کل استان ها

لینک دسترسی به اطلاعات

5

معاون مدیر کل استان ها مهر97

لینک دسترسی به اطلاعات

6

مدیران مناطق و شهرستان ها مهر97

لینک دسترسی به اطلاعات

 

 

 

 

 آمار و سطوح مدیریتی استان ها سال 96

 

آمار مدیران کل سال96

لینک دسترسی

آمار معاونین مدیر کل سال96

لینک دسترسی

آمار مدیران مناطق سال96

لینک دسترسی

آمار روسای ادارات استثنایی 96

لینک دسترسی