15 جمادی‌الثانی 1443

لیست خدمات :

 

راهنمای نمادها:

نمادمعرفی نماد

نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی ارائه می شود؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه­ای جدید نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه‏های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می­کند.

 

 

خدمات شناسه دار اداره کل آموزش و پرورش:

 1. ارائه مشاوره‌های روانشناسی، بالینی، تربیتی و تحصیلی دانش‌آموزان (18061257000
  1. ارائه مشاورههای روانی و تربیتی دانشآموزی (18061257100) | شناسنامه نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
  2. ارائه مشاورههای تحصیلی و شغلی دانشآموزی (18081257101) | شناسنامه نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
 2. اعطای تسهیلات حمایتی از ثبت مقالات، ‌پژوهش‌ها و اختراعات دانشآموزان (18082281000) 
  1. اعطای تسهیلات حمایتی از ثبت مقالات، ‌پژوهش‌ها و اختراعات دانش‌آموزان (18072286000) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت |
 3. ارائه مجوز تأسیس مدارس غیردولتی، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و پیش‌دبستانی (18082279000)  
  1. صدور موافقت اصولی مدارس و مراکز پیش‌دبستانی وآموزشگاههای زبان وعلمی (18082279100) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
  2. صدور مجوز فعالیت مدارس و مراکز پیش‌دبستانی وآموزشگاههای زبان و علمی (18082279101) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 

  3. تمدید مجوز فعالیت مدارس و مراکز پیش‌دبستانی وآموزشگاههای زبان وعلمی (18082279102) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 

  4. توقف فعالیت مدارس و مراکز پیش‌دبستانی وآموزشگاههای زبان وعلمی (18082279103) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 

 4. رسیدگی به شکایات حوزه آموزش  و پرورش (18082282000) 
  1. رسیدگی به شکایات حوزه آموزش  و پرورش (18082282000) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
 5. ارائه مدارک تحصیلی (18082280000) 
  1. صدور مدرک دیپلم (18082280100) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
  2. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزی (18082280101) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
  3. صدور گواهینامه مهارتی فنی و حرفه‌ای و کاردانش (18082280102) | شناسنامه  | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت
  4. صدور تاییدیه مدرک تحصیلی دانش آموزی (18082280103) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
 6. ارائه آمار و اطلاعات مدارس و دانش آموزان کشور (18082283000) 
  1. ارائه آمار و اطلاعات مدارس و دانش آموزان کشور (18082283000) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
 7. ارائه فضا و خدمات برگزاری آزمون های سایر دستگاه ها (18082288000) 
  1. ارائه فضا و خدمات برگزاری آزمون‌‌های سایر دستگاه‌ها (18082288000) | شناسنامه  | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت |
 8. راهبری آموزش و پرورش دانش آموزان کشور (18082284000) | 
  1. آموزش و پرورش دانش آموزان ابتدایی (18082284100) | 
  2. آموزش و پرورش دانش آموزان متوسطه(18082284101) | 
  3. حمایت از تشکل های دانش آموزی (شورای دانش آموزی، بسیج دانش آموزی)(18012284103) | شناسنامه | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
  4. اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات داخلی و خارجی  (18012284105) | شناسنامه نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت | 
 9. تألیف کتاب‌های درسی و پرورشی دانش آموزی (18062287000)
  1. تألیف کتاب‌های درسی و پرورشی دانش آموزی (18062287000)
 10. تخصیص نیرو به مدارس غیردولتی (13012285000)
  1. تخصیص نیرو به مدارس غیردولتی (13012285000)
 11. نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز دولتی و غیردولتی (18082281000)
  1. نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز دولتی و غیردولتی (18082281000)

 

 

خدمات عمومی دستگاه: خدمات عمومی دستگاه خدماتی می باشد که بدون شناسه می باشند و به مردم یا کسب و کار ارائه نمی گردند و صرفا برای همکاران دستگاه ارائه می گردد.

 1. خدمات اداری منابع انسانی
  1. نقل و انتقال فرهنگیان| 
  2. ارزشیابی سالانه همکاران | 
  3. صدور کارت شناسایی | 
  4. گواهی اشتغال به خدمت
  5. گواهی کسر از حقوق | 
  6. فیش حقوقی، ابلاغ، حکم | 
  7. ابلاغ وضعیت خدمت | 
 2. خدمات رفاهی 
  1. ارائه خدمات بیمه تکمیلی | 
  2. ارائه خدمات بیمه پایه | 
  3. ارائه وام ضروری به فرهنگیان | 
  4. ارائه معرفی نامه به فرهنگیان جهت خرید مسکن | 
  5. اسکان در مجموعه های فرهنگی، تربیتی و رفاهی | 
 3. خدمات آموزشی ضمن خدمت
  1. برگزاری دوره های ضمن خدمت و ارائه گواهی |