3 جمادی‌الثانی 1441

لیست خدمات :

شناسه خدمات قابل ارائه در اداره کل آموزش و پرورش:

 1. نام خدمت (شناسه خدمت) | نظرسنجی | توافق نامه سطح خدمت
  1. نام زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه خدمت
  2. نام زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه خدمت
  3. نام زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه خدمت
  4. ...
  5. ...

* توجه:  همچنین در مقابل زیر خدمت آدرس سامانه مربوطه درج گردیده است.

 1. ارائه مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی، مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و پیش دبستانی (18082279000)  | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت
  1. صدور موافقت اصولی مدارس و مراکز پیش دبستانی و آموزشگاه های زبان و علمی(18082279100)
  2. صدور مجوز فعالیت مدارس و مراکز پیش دبستانی و آموزشگاه های زبان و علمی(18082279101)
  3. تمدید مجوز فعالیت مدارس و مراکز پیش دبستانی و آموزشگاه های زبان و علمی (18082279102)
  4. توقف فعالیت مدارس و مراکز پیش دبستانی و آموزشگاه های زبان و علمی (18082279103)
 2. ارائه مدرک تحصیلی (18082280000)  | نظرسنجی | توافقنامه سطح خدمت
  1. صدور مدرک دیپلم (18082280100) 
  2. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزی (18082280101) | شناسنامه زیرخدمت
  3. صدور گواهینامه مهارتی فنی و حرفه ای و کاردانش(18082280102)
  4. صدور تاییدیه مدرک تحصیلی دانش آموزی (18082280103) | شناسنامه زیرخدمت
 3. نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز دولتی و غیر دولتی (18082281000)  | نظرسنجی
 4. رسیدگی به شکایات حوزه آموزش  و پرورش (18082282000) | شناسنامه خدمتنظرسنجی | 
 5. ارائه آمار و اطلاعات مدارس و دانش آموزان کشور  (18082283000)  | شناسنامه خدمت | نظرسنجی
 6. راهبری آموزش و پرورش دانش آموزان کشور(18082284000) | نظرسنجی
  1. آموزش و پرورش دانش آموزان ابتدایی (18012284100) 
  2. آموزش و پرورش دانش آموزان متوسطه (18012284101)
  3. برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی، فرهنگی، هنری و ... دانش آموزان و معلمان(18012284102) | شناسنامه زیر خدمت | 
  4. حمایت از تشکل های دانش آموزی (شورای دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و ....) (18012284103)
  5. ارائه مشاوره آموزشی، تربیتی، فرهنگی و بهداشتی به دانش آموز و خانواده آن (18012284104) | شناسنامه زیر خدمت | 
  6. اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات داخلی و خارجی (18012284105)
 7. تخصیص نیرو به مدارس غیر دولتی (13012285000) | نظرسنجی
 8. اعطای تسهیلات حمایتی از ثبت مقالات، پژوهش ها، تحقیقات و اختراعات دانش آموزان (18072286000) | نظرسنجی 
 9. تالیف کتاب های درسی و پرورشی دانش آموزی (18062287000) | نظرسنجی
 10. ارائه فضا و خدمات برگزاری آزمون های سایر دستگاه ها (18082288000)  | نظرسنجی
 11. تامین کتب درسی و مواد رسانه های آموزشی (18081263000) | نظرسنجی
  1. تالیف کتب درسی مورد نیاز رشته های مختلف (18081263100)
  2. تولید مواد رسانه های آموزشی (18081263101)
  3. ثبت نام و توزیع کتب و موارد رسانه های آموزشی (18081263102)
  4. تدوین استاندارد های تولید منابع کمک درسی و کمک آموزشی و نظارت بر تهیه و توزیع آن ها (18081263103)
 12. خدمات آموزش از راه دور(18081264000) | نظرسنجی
  1. صدور موافقت نامه اصولی راه اندازی مراکز آموزش از راه دور (18081264100)
  2. صدور مجوز بهره برداری از مراکز آموزش از راه دور (18081264101)
  3. انجام کلیه مراحل ثبت نام دانش آموزان تا فارغ التحصیلی (18081264102) 
  4. نظارت بر عملکرد مدارس آموزش از راه دور (18081264103)
  5. ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز (18081264104)
  6. تامین رسانه های آموزشی از جمله کتاب ها و منابع درسی و کمک درسی برای دانش آموزان (18081264105)
 13. خدمات صدور و راه اندازی مراکز و مدارس غیردولتی(18081265000)  | نظرسنجی
  1. صدور موافقت نامه اصولی راه اندازی مدارس و مراکز غیر دولتی (18081265100) | شناسنامه زیر خدمت
  2. صدور مجوز بهره برداری از مدارس و مراکز غیردولتی (18081265101)
  3. رتبه بندی مدارس و مراکز غیر دولتی به منظور تعیین شهریه مدارس (18081265102) | شناسنامه زیر خدمت |  
  4. رتبه بندی مراکز و مدارس غیردولتی به منظور نظازت و ارزیابی عملکرد آنها (18081265103)
 14. خدمات انجمن اولیاء و مربیان (18061266000) | نظرسنجی
  1. آموزش و مشاوره خانواده (18061266100) 
  2. ارائه خدمات برقراری تعامل و ارتباط بین مدیر ، معلمان، دانش آموزان و اولیاء (18061266101)
 15. ارائه خدمات سواد آموزی (18011268000) | نظرسنجی
 16. آموزش، پرورش و توانبخشی دانش آموزان استثنائی(1808851000)  | نظرسنجی
  1. آموزش دانش آموزان استثنائی (18081851100)
  2. آموزش والدین دانش آموزان استثنائی (18051851101)
  3. صدور مدارک تحصیلی دانش آموزان استثنائی (18081851102)
  4. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان استثنائی (18081851103)
  5. صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموزان استثنائی (18081851103)
  6. ارائه معرفی نامه به دانش آموزان استثنائی برای مراکز توانبخشی و درمانی (19011851105)
  7. ارائه خدمات توانبخشی به دانش آموزان استثنائی (19011851106)
  8. ارائه معرفی نامه به دانش آموزان استثنائی برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی (19041851107)
  9. ارائه معرفی نامه به دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی (18081851108)
  10. ارائه خدمات مشاره و راهنمائی به دانش آموزان استثنائی 019011851109)
 17. تدوین و ارائه کتب و محتوای درسی دانش آموزان استثنائی (18061852000)  | نظرسنجی
  1. تدوین و ارائه کتب بریل (18061852100)
  2. تدوین و ارائه کتب صوتی (18061852101)
  3. توزیع کتب و ارائه محتوای درسی دانش آموزی استثنائی (18061852103)
  4. تدوین و ارائه درس افزار دانش آموزان استثنائی (18061852103)
 18. ارائه مجوز مدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزشی و توانبخشی دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری (13011853000) | نظرسنجی
  1. صدور مجوز مدارس غیردولتی استثنائی (13011853100)
  2. صدور مجوز مراکز آموزشی و توان بخشی دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری (13011853101)
 19. ارائه تسهیلات حمایتی، بهداشتی، دارویی و توانبخشی به دانش آموزان استثنائی (19011855000)  |  نظرسنجی
 20. ارائه خدمات فرهنگی و هنری به دانش آموزان استثنائی (17021856000) |  نظرسنجی
  1. صدور مجوز میزبانی مسابقات کشوری فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنائی (17021856100)
  2. برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنائی (17021856101)
 21. ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان استثنائی (17011857000) |  نظرسنجی
  1. صدور مجوز میزبانی مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان استثنائی (17011857100)
  2. برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنائی (17011857101)
 22. سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان (19011858000) |  نظرسنجی
  1. تشخیص و معرفی دانش آموزان استثنائی به مراکز آموزشی (19011858100)
  2. رسیدگی به درخواست مجدد سنجش نوآموزان (19011858101)
 23. ارائه تاییدیه پایان دوره نیروهای طرحی مدارس آموزش استثنائی (18051859000) |  نظرسنجی
 24. رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات آموزش استثنائی (18081860000) |  نظرسنجی