24 شوال 1443

علیرضا صیادی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
جواد جنگی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
کلام اله صفری
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل
محمد رضا ابراهیمی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان
علی حجر گشت
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
علی درویشی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام
علی موحدی
سمت : مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر
حسین امیریان فارسانی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری
سیدعلیرضا موسوی نژاد
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
سید امیر شوشتری
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
ابوالقاسم اکبری
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
مسعود حمیدی نژاد
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
علی اسماعیلی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان
محمد شاه حسینی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان
حسنعلی میرعبدی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
علیرضا کریمیان
سمت : مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران
مسعود بهرامی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های تهران
محمدخلیل عسکری
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس
نقی سیاهکالی مرادی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین
علیرضا رحیمی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان قم
هاشم ناظمی جلال
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
رضا رضایی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان
سلمان محمدی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
حسنعلی عزت خواه
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
محمد فائزی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان
سید رضا نظری
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
رضا عزتی
سمت : سرپرست اداره کل اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان
مصطفی عابدی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران
احمدرضا نوازنی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی
محمد قویدل لاری
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
محمود نقوی
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
محمد کاظم رحیمی نژاد
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد