13 شوال 1443

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
نام سازمان لینک سایت
معاونت آموزش ابتدایی ورود به سایت
معاونت آموزش متوسطه ورود به سایت
معاونت پرورشی وفرهنگی ورود به سایت
سامانه نظام پیشنهادات ورود به سایت
سایت همگام ورود به سایت
سامانه دانش آموزی ورود به سایت
سامانه نقل وانتقالات ورود به سایت
آموزش وپرورش استثنایی استان ورود به سایت
اداره مدارس ومراکز غیردولتی وتوسعه مشارکتهای مردمی ورود به سایت
هسته گزینش استان ورود به سایت
معاون سوادآموزی آموزش وپرورش ورود به سایت
معاونت تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش ورود به سایت
اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات ورود به سایت
امور بانوان آموزش وپرورش استان ورود به سایت
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 بخشنامه‌ها بخشنامه بزرگداشت هفته معلم ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مقام معلم سایر دانلود
2 بخشنامه‌ها بخشنامه سرباز معلم ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ امور اداری سایر دانلود
3 بخشنامه‌ها بخشنامه نقل وانتقالات اضطراري داخل استان شهریور1395 ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ امور اداری سایر دانلود
4 قوانین و مقررات پوستر آغاز سال تحصیلی سال96-1395 ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ روابط عمومی سایر دانلود
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر
نظرسنجی
  • کدام شیوه آموزشی را «اثرگذارتر» ارزیابی می کنید؟