5 شوال 1441

آخرین اخبار
نام سازمان لینک سایت
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 بخشنامه‌ها بخشنامه طرح رزمایش همدلی و کمک مومنانه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ پرورشی سایر دانلود
2 بخشنامه‌ها بخشنامه یاریگران زندگی ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ پرورشی سایر دانلود
3 بخشنامه‌ها جدول زمان بندی اجرایی جشنواره فرهنگی هنری فردا ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ پرورشی سایر دانلود
4 بخشنامه‌ها بخشنامه جشنواره فرهنگی هنری فردا با رشته های جدید نسخه نهایی همراه با جداول نمایه ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ پرورشی سایر دانلود
5 بخشنامه‌ها شیوه نامه تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی هنری فردا ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ پرورشی سایر دانلود
6 بخشنامه‌ها شیوه نامه نهایی چهارمین دوره دانایی توانایی ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ پرورشی سایر دانلود
7 قوانین و مقررات دستورالعمل اجرايي طرح « آمايش مشكلات و آسيب شناسي رواني – اجتماعي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه » 245134 ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ سایر سایر دانلود
8 قوانین و مقررات شيوه‌نامه اجرايي كارگروه توسعه آموزش عمومي قرآن استان هاي كشور و دفاتر سرپرستي مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ سایر سایر دانلود
9 قوانین و مقررات « دستورالعمل اجرايي برنامه ها و فعاليت هاي سي و هفتمين فجر انقلاب اسلامي » ، 1394 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ سایر سایر دانلود
10 قوانین و مقررات بخشنامه گراميداشت حماسه نهم دي ماه ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ سایر سایر دانلود
11 قوانین و مقررات گردهمايي مشترك معاونين پرورشي و فرهنگي و مديران دانش آموزي استان ها ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ سایر سایر دانلود
12 قوانین و مقررات بخشنامه هدايت تحصيلي دانش آموزان ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ سایر سایر دانلود
13 قوانین و مقررات شيوه نامه ي انتخابات هشتمين دوره ي مجلس دانش آموزي ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ سایر سایر دانلود
14 قوانین و مقررات دستورالعمل انتخابات هشتمين دوره مجلس دانش آموزي ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ سایر سایر دانلود
15 قوانین و مقررات پرسش مهر ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ سایر سایر دانلود
16 قوانین و مقررات ابلاغیه پایداری هفته کتاب ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ سایر سایر دانلود
17 قوانین و مقررات شیوه نامه اجرایی ویژه دانش آموزان زیارت اولی _ پائیز 1394 ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ سایر سایر دانلود
18 قوانین و مقررات بخشنامه به امضاي وزير درخصوص ستاد اجرايي پرسش مهر1394 ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ سایر سایر دانلود
19 قوانین و مقررات كتاب شيوه نامه اجرايي انتخابات شوراهاي دانش آموزي ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ سایر سایر دانلود
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر
1 بخشنامه های مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری آموزش و پرورش ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بیشتر