26 شوال 1443

گزارش عملکرد آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از نگاه آمار

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=46b5df5a76a6f5e9a085441596686974

نمونه هایی از عملکرد عمرانی آموزش و پروش 

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=66bcc8427135b50087fcf71596687054

بارگزاری محتوای درسی الکترونیکی تولیدی برای دانش اموزان و معلمان

لینک محتوا

لینک محتوا

لینک محتوا

 

تولیدات محتوای الکترونیکی مقطع پیش دبستانی و ابتدایی به صورت فیلم آموزشی توسط معاونت آموزش ابتدایی و بارگزاری در سایت آپارات

لینک تولیدات محتوا

 

عملکرد آموزش و پرورش

لینک دریافت فیلم عملکرد

 

نظرسنجی
  • اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز با توجه به شرایط موجود کرونایی و لزوم پیگیری آموزشها، کدام یک از روشهای آموزشی را مناسبتر ارزیابی می کنید