13 صفر 1442

آخرین اخبار
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 قوانین و مقررات برنامه اجرایی سند تحول بنیادین ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ سند تحول بنیادین سایر دانلود
2 قوانین و مقررات برنامه های آموزش و پرورش در سال 1398 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ سند تحول بنیادین سایر دانلود
3 قوانین و مقررات سند چشم انداز 1404 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ امور اجتماعی سایر دانلود
4 قوانین و مقررات نقشه جامع علمي كشور ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ سایر سایر دانلود
5 قوانین و مقررات مصوبات كلي و عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ سایر سایر دانلود
نظرسنجی
  • آیا میزان اثر بخشی کمی و کیفی آموزش‌های مجازی مورد رضایت شماست؟