15 جمادی‌الثانی 1443

 

   

            

            

            

            

            

   

         

         

            

            

ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر
1 اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی به20 تیرماه ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۴۱۱/۰۳/۲۶ بیشتر
2 تاریخ شروع ، پایان و ساعت برگزاری امتحانات نهایی نوبت خردادماه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ بیشتر
3 خرداد ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ بیشتر
4 اردیبهشت ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بیشتر
5 فروردین ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ بیشتر
6 اسفند ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بیشتر
7 بهمن ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بیشتر
8 دی ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ بیشتر
9 آذر ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بیشتر
10 آبان ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بیشتر
11 مهر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بیشتر
12 شهریور ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ بیشتر
13 مرداد ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بیشتر
14 تیر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بیشتر
15 بولتن خبری ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ بیشتر
16 کانال آموزش و پرورش استان بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ بیشتر
نظرسنجی
  • سطح آموزشی و پرورشی استان را نسبت به استان های دیگر چطور ارزیابی می کنید؟
      
  • میزان انعکاس خبرهای آموزش و پرورش استان بوشهر را در سایر رسانه های استان در چه حد ارزیابی می کنید؟ و همچنین کیفیت اطلاع رسانی و خدمات این پورتال را چگونه ارزیابی می کنید؟