24 شوال 1443

آخرین اخبار
برگزیده ها
جوابیه
نام سازمان لینک سایت
آذر بایجان شرقی ورود به سایت
آذر بایجان غربی ورود به سایت
اصفهان ورود به سایت
ایلام ورود به سایت
البرز ورود به سایت
تهران(شهرستانها) ورود به سایت
خراسان جنوبی ورود به سایت
خراسان رضوی ورود به سایت
خوزستان ورود به سایت
زنجان ورود به سایت
سمنان ورود به سایت
فارس ورود به سایت
کردستان ورود به سایت
مازندران ورود به سایت
اردبیل ورود به سایت
کرمانشاه ورود به سایت
استان چهار محال بختیاری ورود به سایت
سیستان و بلوچستان ورود به سایت
لرستان ورود به سایت
فارس ورود به سایت
کهگیلویه و بویراحمد ورود به سایت
گیلان ورود به سایت
همدان ورود به سایت
تهران ورود به سایت
خراسان شمالی ورود به سایت
مرکزی ورود به سایت
گلستان ورود به سایت
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 بخشنامه‌ها برش استانی طرح های سال 99 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ امور بانوان سایر دانلود
2 بخشنامه‌ها برش استانی طرح های سال 99 بخشنامه 140/116مورخ 99/2/3 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ امور بانوان سایر دانلود
3 بخشنامه‌ها برش استانی طرح های سال 99 بخشنامه 140/116مورخ 99/2/3 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ امور بانوان سایر دانلود
4 بخشنامه‌ها برش استانی طرح های سال 99 بخشنامه 140/116مورخ 99/2/3 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ امور بانوان سایر دانلود
5 بخشنامه‌ها برش استانی طرح های سال 99 بخشنامه 140/116مورخ 99/2/3 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ امور بانوان سایر دانلود
6 شیوه نامه شیوه نامه دو طرح گفتگو و خوب زیستن ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ امور بانوان سایر دانلود
7 شیوه نامه نمون برگ نظارتی دو طرح گفتگو و خوب زیستن ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ امور بانوان سایر دانلود
8 بخشنامه‌ها اصلاحیه برش استانی طرح های 1398 (ابلاغی بخشنامه 130811 مورخ 1397/7/3 ) ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ امور بانوان سایر دانلود
9 بخشنامه‌ها برنامه 98 و برنامه های زیرنظام تا 1400 بخش اول ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ امور بانوان سایر دانلود
10 بخشنامه‌ها برنامه 98 و برنامه های زیرنظام تا 1400 بخش دوم ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ امور بانوان سایر دانلود
11 بخشنامه‌ها بخشنامه 9373-1398/01/27 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ امور بانوان سایر دانلود
12 بخشنامه‌ها بخشنامه و شیوه نامه طرح حامی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ امور بانوان سایر دانلود
13 شیوه نامه شیوه نامه اجرایی طرح های 4 گانه سال 97 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ امور بانوان سایر دانلود
14 بخشنامه‌ها بخشنامه طرح های 4 گانه سال 97 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ امور بانوان سایر دانلود
15 بخشنامه‌ها تدوین کتاب زنان مدیر پس از انقلاب ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ امور بانوان سایر دانلود
16 بخشنامه‌ها گردهمایی 97 همدان ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ امور بانوان سایر دانلود
17 بخشنامه‌ها فرم اطلاعات فردی دوره مدیریت دولتی ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ امور بانوان سایر دانلود
18 بخشنامه‌ها مديريت 30 در صدي زنان ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ امور بانوان سایر دانلود
19 شیوه نامه شيوه نامه بخشنامه 116422 ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ امور بانوان سایر دانلود
20 شیوه نامه ابلاغ اعتبار بخشنامه 116422 ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ امور بانوان سایر دانلود
21 بخشنامه‌ها بخشنامه 11642 طرح هاي ملي 96 ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ امور بانوان سایر دانلود
22 بخشنامه‌ها بخشنامه 69315 (نحوه اجراي موافقتنامه هاي 92 و 93 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ امور بانوان سایر دانلود
23 قوانین و مقررات موافقتنامه شماره 156567 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
24 قوانین و مقررات ابلاغيه استانها اعتبارمعاونت امور زنان ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ امور بانوان سایر دانلود
25 بخشنامه‌ها بخشنامه 6350 ابلاغ اعتبار معاونت ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ امور بانوان سایر دانلود
26 بخشنامه‌ها بخشنامه 221877 فراخوان تجارب ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ امور بانوان سایر دانلود
27 شیوه نامه شيوه نامه ضميمه بخشنامه 221877 ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ امور بانوان سایر دانلود
28 بخشنامه‌ها سئوالات مسابقه كتابخواني ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ امور بانوان سایر دانلود
29 بخشنامه‌ها متن كتاب مسابقه كتابخواني ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ امور بانوان سایر دانلود
30 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 209781 تاريخ 95/11/26 طرح هاي ملي 95-96 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
31 شیوه نامه شيوه نامه سرپرست خانوار ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
32 شیوه نامه شيوه نامه وضعيت بهداشتي ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
33 شیوه نامه شيوه نامه حقوق ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
34 شیوه نامه ابلاغ اعتبار ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
35 شیوه نامه شيوه نامه طرح تعاملات ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
36 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 139743 دعوتنامه گردهمايي 95 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ امور بانوان سایر دانلود
37 گزارش عملکرد 1 ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
38 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 53271 كتاب شهماز محمدي زاده ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
39 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 248533 كارگاه آموزشي مدرسين حقوق 95-94 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ امور بانوان سایر دانلود
40 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 243026 سه طرح ملي سال 95-94 به همراه شيوه نامه ها ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ امور بانوان سایر دانلود
41 آیین نامه‌ها ابلاغ اعتبار بخشنامه 243026 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ امور بانوان سایر دانلود
42 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 245134طرح آسیب های اجتماعی 95-94 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ امور بانوان سایر دانلود
43 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 235407 طرحهاي ملي سال 95-94 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
44 بخشنامه‌ها شيوه نامه پوشش تحصيلي دختران بازمانده از تحصيل ابتدايي بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر
45 بخشنامه‌ها شيوه نامه آموزش حقوق و تكاليف ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
46 بخشنامه‌ها شيوه نامه تقويت شیوه های مهارت هاي ارتباطي ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
47 بخشنامه‌ها شيوه نامه بهبود وضعيت آموزشي-بهداشتي دانش آموزان دختر ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
48 بخشنامه‌ها موافقتنامه 121499 ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ امور بانوان سایر دانلود
49 بخشنامه‌ها ابلاغ اعتبار ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ امور بانوان سایر دانلود
50 بخشنامه‌ها بخشنامه 107839 برگزاري دوره آموزشي 94 ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
51 بخشنامه‌ها بخشنامه 86272 نتايج فراخوان مقاله ياس مهرباني ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
52 بخشنامه‌ها تفاهم نامه شاخص استاني63121 ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ امور بانوان سایر دانلود
53 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 53678 گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ امور بانوان سایر دانلود
54 بخشنامه‌ها بخشنامه 20272 ارسال و توزيع كتاب محبوبه دانش ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
55 بخشنامه‌ها بخشنامه 205968 اصلاحيه برش استاني بخشنامه 192001 ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
56 بخشنامه‌ها بخشنامه 5862 موافقتنامه پنجگانه با معاونت امور زنان ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ امور بانوان سایر دانلود
57 بخشنامه‌ها بخشنامه3485 دعوت به مراسم ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ امور بانوان سایر دانلود
58 بخشنامه‌ها بخشنامه 252398 فراخوان مقاله ياس مهرباني ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ امور بانوان سایر دانلود
59 بخشنامه‌ها بخشنامه 192001 طرح هاي سال 93 ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ امور بانوان سایر دانلود
60 آیین نامه‌ها بخشنامه 192001 " شيوه نامه تقويت شیوه های مهارتی وارتباطي اوليا با دانش آموزان دختر93 ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ امور بانوان سایر دانلود
61 آیین نامه‌ها بخشنامه 192001 "شيوه نامه بهبود وضعيت آموزشي-بهداشتي دانش آموزان دخترمناطق محروم كشور 93 ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ امور بانوان سایر دانلود
62 بخشنامه‌ها بخشنامه 710/17 افزايش مرخصي زايمان از 6 ماه به 9 ماه از 93/9/1 ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
63 بخشنامه‌ها بخشنامه : 140436 ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
64 بخشنامه‌ها بخشنامه 43650 "بكار گيري زنان توانمند " ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
65 بخشنامه‌ها "شيوه نامه طرح ملي بشري سال93" ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
66 بخشنامه‌ها بخشنامه 17132 ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
67 بخشنامه‌ها بخشنامه 17132 "شيوه نامه طرح ملي مشكاه سال 93" ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
68 بخشنامه‌ها بخشنامه 17132 "ابلاغ اعتبار دو طرح ملي سال 93 ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
69 بخشنامه‌ها بخشنامه 27132 طرح هاي ملي سال 93 ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
70 بخشنامه‌ها بخشنامه102594 ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
71 بخشنامه‌ها بخشنامه 12233 "شيوه نامه انتخاب زن فرهنگي برگزيده" - بخشنامه : 12233 ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ امور بانوان سایر دانلود
72 بخشنامه‌ها بخشنامه شيوه نامه انتخاب زن برگزيده فرهنگي --بخشنامه : 12233 ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ امور بانوان سایر دانلود
73 آیین نامه‌ها اصلاحیه شیوه نامه مهر آفرینان - بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ امور بانوان سایر دانلود
74 آیین نامه‌ها نمون برگ نظارتی طرح بشری ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
75 آیین نامه‌ها شیوه نامه اجرایی طرح مشکوه دختران 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
76 آیین نامه‌ها نمون برگ نظارتی طرح سبای مهر- بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
77 آیین نامه‌ها شیوه نامه اجرایی طرح سبای مهر -بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
78 آیین نامه‌ها نمون برگ نظارتي طرح محيا - بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
79 آیین نامه‌ها شیو نامه اجرایی طرح محیا - بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر
80 آیین نامه‌ها نمون برگ نظارتي طرح ستاره دخت ايران اسلامي -بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
81 آیین نامه‌ها شیو نامه اجرایی طرح ستاره دخت ایران اسلامی - بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
82 آیین نامه‌ها شیو نامه اجرایی دومین جشنواره مهر افرینان فاطمی -بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
83 آیین نامه‌ها نمون برگ نظارتی دومين جشنواره مهرآفرينان فاطمي - بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
84 آیین نامه‌ها شیوه نامه طرح تجلیل از فعالان عفاف و حجاب -بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر
85 آیین نامه‌ها نمون برگ نظارتی طرح تجلیل از فعالان عفاف - بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ امور بانوان سایر دانلود
86 آیین نامه‌ها نمون برگ نظارتی طرح مشکوه دختران - بخشنامه : 231853 ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ امور بانوان سایر دانلود
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر