24 شوال 1443

لطفا صبر کنید ...

ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 قوانین و مقررات منشور اخلاقی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ عمومی سایر دانلود
2 قوانین و مقررات مصوبات کلی و عمومی شورای عالی آموزش و پرورش ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ سایر سایر دانلود
3 قوانین و مقررات برنامه ششم توسعه کشور ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ سایر سایر دانلود
4 قوانین و مقررات سند چشم انداز 1404 ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سایر سایر دانلود
5 قوانین و مقررات نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سایر سایر دانلود
6 قوانین و مقررات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سند تحول بنیادین سایر دانلود
7 قوانین و مقررات سیاست های کلی مقام معظم رهبری در ایجاد تحول بنیادین ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سند تحول بنیادین سایر دانلود
8 قوانین و مقررات برنامه درس ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سایر سایر دانلود

منطقه1

نظرسنجی
  • کدام شیوه آموزشی را «اثرگذارتر» ارزیابی می کنید؟
      
  • آیا از خدمات الکترونیکی ارائه شده در میزخدمت سایت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران رضایت دارید؟